Akaun Terima Koleksi Jurnal - Dua Masuk Simpan Kira

Diterima akaun adalah jumlah yang berhutang kepada perniagaan dengan pelanggan untuk kredit jualan diinvois untuk merekaKetika pelanggan yang membayar faktur, akaun terima koleksi jurnal diperlukan untuk membersihkan jumlah mereka akaun. push Sebagai contoh, katakan perniagaan menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan dan telah diinvois mereka, pada akaun, kerana dalam tiga puluh hari.

Pada tarikh, pelanggan yang membayar tagihannya dan keseimbangan di diterima akaun akaun perlu dibersihkan dengan rekening-rekening berikut terima koleksi pada akaun jurnal.

Rekod perakaunan akan menunjukkan berikut dua masuk simpan kira penyertaan untuk faktur pembayaran oleh pelanggan. Jumlah dikreditkan untuk diterima akaun akaun pelanggan untuk merakam hakikat bahawa wang tunai telah menerima dari mereka. Perakaunan persamaan, Aset Liabiliti Pemilik Ekuitas berarti bahwa jumlah aset perniagaan adalah selalu sama dengan jumlah liabiliti perniagaan Ini adalah benar pada bila-bila masa dan juga digunakan untuk setiap transaksi. Untuk transaksi ini perakaunan persamaan ditunjukkan dalam berikut meja Dalam hal ini salah satu aset tunai meningkatkan sebagai tunai diterima oleh perniagaan, dan lain aset (diterima akaun) menurun sebagai akaun kini telah dibersihkan oleh pembayaran faktur.